Zumba with gloria kostvejleder

Energi og følelser i starten (1084)
Nyuddannet og presset (1091)
Rutineret med erfaringen (1095)
Rutinepræget (1097)
Pådrog sig ansvaret i begyndelsen (1232)
Ung og uerfaren i starten (1234)
Mindsettet har ændret sig med erfaringen (1248)
PT 3
Erfaring (240)
Erfaring er essentiel ift. personlig træning (244)
Frustration over klient (251)
Frustration (266)
Løgn fra klientens side (267)
Nyudlærte har ikke erfaring med det praktiske (292)
Teori og praksis er ikke det samme (294)
Formidling er essentiel (298)
Erfaring er alfa omega (305)
Tålmodigheds arbejde (628)
Der er forskel på teori og praksis (630)
Praktisk erfaring er essentiel (634)
Bodyscreening, målsætning og konsultation som redskab (638)
Erfaring til at vide, hvad der virker og hvad der ikke virker (646)
Der dannes mønstre med tiden (654)
Personer reagerer forskelligt (665)
Man lærer at flytte klienterne (672)
Erfaring er vigtig som personlig træner (780)
Klædt på pga. erfaring (880)
Erfaring gør at han føler sig mere klædt på (888)
Kører på rutinen (890)
Kender sine kompetenceområder (895)
Identitet (910)
Klienter spejler sig i deres træner (912
PT 4
Erfaring har ændret hans tankegang (86)
Måler på de daglige handlinger (93)
Ændret tilgang (97)
Erfaring mindsker udfordringerne (292)
Stor værktøjskasse som personlig træner (311)
Erfaring og uddannelse medfører bedre rådgivning (316)
Succesoplevelser for klienterne er vigtige (516)
Erfaring er vigtig (525)
Føler sig efterhånden klædt på (534)
Uddannelse som fysioterapeut gør ham klædt på (542)
Sjældent at folk ikke oplever de resultater som de forventer (896)

Oplevelsen af uddannelsessystemet PT 5
Forskel i fysisk træner og personlig træner (27)
Definitionsspørgsmål (34)
Arbejde bremser klienternes motivation (580)
Prioriteringsliste (583)
Kritisk overfor sundhedsstyrelsens anbefalinger (588)
80

Kulturen i Danmark (597)
Samfundspligt at træne (612)
Kritisk overfor danskernes motionsvaner (625)
Stillesiddende i dag (627)
Evolutionært er vi langt fra tidligere aktivitetsniveau (630)
Uddannelse gør at han er klædt på (649)
Kritisk overfor personlig træner uddannelse (649)

Lavt uddannelsesniveau i Danmark (657)
Kritisk overfor kandidatuddannelser (666)
Klædt på grundet forskellige kurser (674)
Personlig træning kræver standardisering (687)
Ønske om flere regler for personlige trænere (718)

Gråzone (720)
Problematik ift. kost og diætister (723)
Forskel på personlige trænere (731)

Kritisk overfor forskelligheder blandt personlige trænere (969)
Kritisk overfor uddannelser (975)

81

Bilag 7 IPA Trin 4

De ønsker, behov og udfordringer som den personlige træner oplever at klienterne op-søger dem for

PT 1

”Ja altså det kommer jo an på situationen, hvis det er de unge piger, der kom-mer ned er det som regel lige pt. Så er det en større numse, fladere mave” (183)

”Det er der primært skader i knæ, jeg arbejder meget med, fordi de alle sam-men er nogle fodboldherre, der er kommet ud eller golfherre” (220)

”(…) jeg var egentligt typisk trend udseendemæssigt, hvordan man så ud, hvis man var en fit træner på det tidspunkt” (277)

”Nogen gange, altså hvis det er de unge, så er det som regel nej. Hvis det er fyre, så er det bare som regel ”Jeg vil bare godt ha’ store muskler”, fint. ”Hvorfor vil du have store muskler?” Og så fordi de er mænd, vil de godt vil score piger, fint. ”Hvorfor vil du score piger?” ”For sex, eller så kan jeg få en kæreste”, Super. ”Er der andre ting?” ”Nej”, Fint, godt, så går vi i gang” (340)

”(…) der er som regel altid noget dybere end at de bare godt vil have større arme” (356)

PT 2

”Jeg vil sige, at 80% er nok vægttab hvert fald, eller i form af, det har noget i forhold til kropskomposition i hvert fald, enten i kropskomposition ved typisk at fedtprocenten skal ned” (169)

”Træningselementer, få styr på teknik er også et element, få styr på squat, el-ler dødløft eller bænkpres, sådan få styr på, hvad de render og bruger tid på nede i træningscenteret, så de ikke får en skade” (227)

”Altså folk kan godt lide facit, og det får de bare ikke. Det er ikke nogen facit i den her kontekst, og det er det der forvirrer dem” (241).

”Det føler jeg, at de er, ellers så finder jeg det, det kan godt være det kan være det svært på tekst, at få ordene frem, men så spørger jeg ind til det på mødet” (287)

PT 3

”Og det har jeg lært gennem tiden her, at det, det er noget helt andet når man står med en klient for det er noget med formidling, det er no-get med at motivere dem til at gøre de ting der skal til, det er ikke bare at give dem et program i hånden og sige hey, værsgo gå i gang med den her, nu så har du resultater om 10 uger. Arg. Der skal meget meget mere til. Meget mere mentalt. Det er i hvert fald noget man lærer gen-nem tiden” (PT 3, 296)