Vores sundhedsvæsen privat træning

”Og der er mange der kommer ind med tanker om, at, få en træner på, og så kan jeg få den her vægt, og så kan jeg holde den resten af mit liv. Og det er heller ikke tilfældet. Det er først når man endelig er nået sin vægt, at arbejdet kommer fordi ellers skal man altså have ændret på sin livsstil for, at den her vægt kan den blive der” (312). Du vil finde en god billig personlig træner i københavn.

82

(F) Er de tydelige omkring med hvad de kommer til dig for?

(R) Ja som regel (333)

”Men når folk kommer ind og de slet ikke ved hvad de vil, så er det dælme svært. De nærmest ikke ved hvorfor de er i et center. Så. Det op af bakke”
(383)

PT 4

”Jamen da, som personlig træner, så har man jo ikke lige en, der kun udeluk-kende stå med, med kost og træning og så vi skal også ligge, altså ligge øre til meget, på en eller anden måde, såe, er det nok en af de bedste færdigheder man skal have som træner, det er jo også at være god til at lytte til folk, for de kommer jo med, alt fra succeser til, problemer på hjemmefronten, og drøfter med os, og har lyst til at få mit råd omkring, såe, ja” (170)

”(…) altså typisk kommer folk ind med det visuelle, altså et eller anden form for ændring, muskelmasse fedttab” (227)

””Jeg vil gerne det her”, men hvis man sådan har den der, dybere bagvedlig-gende årsag til, hvorfor man gerne vil opnå det, jamen så er det også meget nemmere, ligesom at bruge det” (245)

”Altså, som udgangspunkt, så egentlig ikke, altså det er jo primært vægttab, muskelopbygning de kommer ind med, men hvor vi så gerne vil, vil kunne tage den dybere, og finde ud af hvorfor de gerne vil gøre det. Men altså, så er det jo typisk folk de, ja altså, de tænker bare ofte resultatorienteret. De vil gerne x antal kilo på eller af. Måske ikke altid reflekterer over hvorfor de egentlig gerne vil gøre det” (259)

(F) ”Så man kan godt sige, at der ligger et eller andet, ofte noget bagved, som man tager fat på?”

(R) ”Ja 100%.” (273)

PT 5

”Så det er et meget forskelligt, alt efter, nok mest alt efter deres, altså, hvor mange penge de har, for at være helt ærlig, det er som regel det der afgøre det” (84)

”(…)samtidig med at de har været selvstændige, har de måske forsømt sig selv på sådan en måde, de virkelig har brug for hjælpen til at tabe sig eller få en form for livskvalitet igen” (103)

”De fleste personlig trænere måske 90-95%, der kommer folk til dem med et ønske om at tabe sig eller ændre deres udseende.

Det er måske 50 % af mine kunder, der stadigvæk kommer med det ønske” (206)

”Men jeg vil sige efter 12 uger, så uanset hvad mål folk kommer med, så op-dager de tit at de godt kan lide at træne og så skifter fokus tit lidt i retning af, at de gerne vil se noget fremgang pludselig inden for måske nogle ting de slet ikke vidste fandtes” (215)

83

”Ikke altid for nogle er meget utydelige og så prøver jeg og vælge noget, jeg
tror er rigtigt for dem en retning (234)
”Måske en enkelt gang eller, eller to, men, jeg tror egentlig ikke, at vi er gået
forbi hinanden, jeg tror bare de nogle gange har forventet urealistiske resulta-
ter i forhold til deres indsats” (286)
Redskaber og strategier PT 2
”System, vaneændring og sådan, i stedet for at prøve at ændre både på mor-
genmad, frokost og aftensmad, så ændrer vi på en af tingene ad gangen, og
når det så spiller nogenlunde, så putter vi et element mere på, ikke at det be-
høver at være kost, man kan også ændre i træningen, eller i gåture eller i søv-
nen, eller i et eller andet andet. Det går vi mere over til” (180)
”Det nytter ikke noget, at lave en plan de kan følge 100% af tiden, halvdelen
af tiden. Vi skal helst lave en plan de kan følge, lad os bare sige 80% af tiden,
man kan gøre det 100% af tiden” (193)
”(…) alle kunder vi starter op, gennemgår et 7-siders Word spørgeskema,
som spørger ind til rigtig mange ting, så jeg har både haft sociologer og psy-
kologer, som gennemlæste det, så der spørges både ind til psykiske elementer
og fysiske elementer i forhold til: ”Har du haft svært ved at styre kosten før?”
– ”Hvorfor synes du, det kan være svært at gøre det her?” – ”Hvorfor har du
ikke lavet ændringer før” – ”Hvad er tankerne bag den måde du har spist og
trænet før været, og hvorfor har du ikke gjort nogen ændringer?”, så man kan
dykke lidt dybere ind, og så kan man så dykke dybere ind i det, når det er
man sidder med opstartsmødet med dem, som man, så læser man interviewet
i gennem, og så sidder man og stiller spørgsmål, laver målsætninger osv.”
(272)
”Jeg vil tabe mig”, spørg hvorfor, så kan de sige: ”fordi så, så vil jeg have det
bedre med mig selv” – ”Hvorfor vil du gerne have det bedre med dig selv?”,
og så spøger man hvorfor 5 gange, så kommer man tit ind til grundstenen af,
hvorfor de gerne vil tabe sig” (457)
”Hvis du kan opnå det her, så er det det her du skal gøre”, så kan man skrive
under på det, så de ligesom føler, at de har en kontrakt hængende på køleska-
bet” (467)
”(…) de kan også hænge et billede op af sig selv på badeværelsesspejlet, i
forhold til at de kan være opmærksom på hvor de var, i forhold til hvor de
skal væk fra, eller, eller optimere et eller andet ” (472)
”Men så bruger vi jo selvfølgelig data fra fedtprocentsmålinger, billeder, cen-
timetermål, som der er meget konkrete ” (476)
”Det er egentlig meget trial and error” (509)
”Jeg må åbenbart opbygge et tillidsforhold, der gør, at de siger, at de spiser
for meget, og at det er noget de gerne vil ændre på” (524)
””prøv at hør, jeg synes vi skal prøve det her”, brug ordet prøve, og så ser vi

84

om det virker, hvis det ikke virker, så prøver man noget nyt, og sådan er det jo også med så mange andre ting” (541)

”Så det handler nok om, at få bygget et godt tillidsbånd op fra starten af, så de siger ting, så de ved hvor vigtigt det er” (547)

”Så det er vigtigt, at det er ærlige omkring ting der ændrer sig, i forhold til hvordan det kan have været” (581)

”Jeg ændrer planen, kostplanen efter behov (…)” (593)

”(…) de sender ugentlige updates, hver uge, i forhold til at, har du nået det du skal? Har du trænet de pas du skulle? Øh, har du, ja er det gået godt med ko-sten, har der nogen svipser, i så fald hvad?, så jeg føler, at den update gør, at de føler, at de skal så vidt muligt, opnå det de skal i forhold til de vi har aftalt, fordi at de skal sende den her update i hver uge” (606)