Vidensråd for privat træner

”Og hvis jeg ikke er tilfreds med min privat træner det svar der kommer, så graver jeg noget mere. Og det har jeg fundet ud af er sindssyg afgørende i forhold til at få dem flyttet hen til de mål” (409)

”(…) hvis de har et klokkeklart mål, hvor de ved jeg vil det her fordi, så bli-ver det meget nemmere at flytte dem dertil” (419)

”Og hvis jeg føler de ikke er der, så spørger jeg ind til det igen, graver, graver og graver og hvis jeg stadig ikke føler de er det, siger jeg nej til dem. Fordi jeg kan ikke flytte en der ikke er klar til det. De skal selv være klar til det. El-lers så er det i hvert fald rigtig meget arbejde, og meget sur pligt for både dem og mig. Og det gider jeg ikke.” (430)

”Så det det er jo virkelig at blive ved med at grave, indtil jeg føler, okay det er der, det er der kernen, det, det er det her der egentlig er årsagen til det” (446)

”Men det, det sådan, den måde jeg typisk vil gribe det an på, så finder jeg ud af efter den der bodyscreening hvor har jeg folk henne, så er det selvfølgelig også det mentale, hvis, hvis de har en eller anden ide om at det hele bare sker af sig selv, men de mentalt ikke er klar til det endnu, så har jeg noget, der skal arbejdes på, men det er jo stadig en form for fundament, det er bare mental fundament” (583)

(F) Hvordan arbejder du med det mentale fundament?

(R) Det kan være målsætninger, hvor vi også bruger en time på at sidde ned og får snakket ordentligt igennem, jeg har overordnet deres mål på plads, un-der konsultationen, så jeg ved hvad de vil arbejde sig hen imod, men så kan det være nogle små delmål, vi skal arbejde med og finde ud af jamen hvad er, hvad er strategien for at flytte dig hen til, det næste punkt. Og derfra og vi-dere til det næste punkt. Så typisk så har jeg sådan en målsætning, hvor vi kø-rer, 5 forskellige overordnede mål indenfor den næste måned til halvanden. Og så skal de løbende skrive nyt mål på, hvis det er nogle som ikke kan holde ret meget fokus, så ryger vi helt ned på et til to mål og ikke mere end det (590)

85

”Altså jeg bruger den her bodyscreening for eksempel, jeg bruger konsulta-tion og så bruger jeg målsætningerne Bodyscreening, målsætning og konsul-tation som redskab” (638)

”Og så coache vedkommende og sige ”Jamen hvorfor er det du, du går lidt død i det nu? Hvad er det der sker, for halvanden uge siden var du fuld moti-veret. Og lige pludselig har du et kæmpe dyk, hvad er det sket? Er det noget med træning at gøre?” Så finder man ud af at det er noget derhjemme der må-ske har været et problem. Godt, jamen så ind og grave lidt i det og sige ”Ja-men hvad kan vi så gøre for at få det her til at blive bedre?” Det kan være man bare skal hjem og snakke med manden eller konen og så få styr på det. Så må man jo gøre det. Så man hjælper dem lidt, og coacher dem så de kan se hvad der skal løses for at, for at man kan komme videre med sin træning” (683)

(F) Du bruger begrebet coache, kan du uddybe det?

(R) Jamen det bruger jeg altid, det er jo også der når jeg sidder til konsultatio-nen, så coacher dem i forhold til, eller stiller de der åbne spørgsmål og finder ud af jamen hvorfor, hvorfor vil du tabe dig. Hvad er årsagen til det? Hvad, hvad, hvad ligger der til grund, hvorfor personlig træning, hvorfor, hvorfor vil du, hvorfor kører du det ikke selv, kan jeg også stille spørgsmålet, folk de ytrer nogle gange, jamen hvis jeg skulle gøre det selv, så tjener du jo ikke penge for det, på det, og siger, ”Nej, men hvis du kan gøre det selv, og gjorde det selv, så sad du her ikke. Så jeg er godt klar over, du har en årsag, men jeg vil bare have dig til at reflektere over det eller til at tænke over hvorfor er det jeg vil have en personlig træner (695)