Traeningsguide for dig

”Det er bare altså, det virker godt, det virker når man, når man, stiller de her åbne spørgsmål, det virker fordi folk de reflekterer over tingene, så man ikke bare siger, at hvis du skal fra A til B skal du gøre sådan her, men ligesom stille dem et spørgsmål, som gør at de selv finder vejen dertil ikke. Fordi så er de meget mere modtagelige over for en personlig træner i københavn det de, det er deres ide, det er ikke noget jeg kommer med. Og det betyder noget fordi, at indre motivation det er det der løfter dem, jeg kan ikke påvirke deres indre motivation, som sådan, jeg kan gøre nogle ting for at få dem til at reflektere over det, og de ting de re-flekterer over giver dem en motivation. Men jeg kan ikke give dem en pose med indre motivation og sige her værsgo.” (712)

”Så coaching gør bare at man får vækket den her indre motivation i dem. Som gør at de flytter sig og kommer videre. Jo mere streng jeg er fra start af og sørge for virkelig at gå dybt med de her spørgsmål jo nemmere, kommer de til at nå deres mål og jo større sandsynligheden til man også, får dem til deres mål og når det” (730)

(F) Ja. Hvordan hjælper du klienterne til at fastholde deres træning og vaner?

(R) Coaching igen, motivation, samtaler, målsætninger (pause). Sørge for at der er progression i deres træning, øhm, sørge for det ikke er det samme, jeg skifter typisk et program ud hver sjette uge. (808)

”Igennem årene har jeg så fået flere og flere forskellige personlig træner kol-legaer. Så det har jo givet noget sparing med mig igen, men i starten måtte jeg selv finde ud af tingene” (849)

86

”Og det har jeg jo gjort, at jeg har prøvet og gå i en retning og finde ud af, det virkede ikke, så gik jeg i en anden retning, så virkede det måske lidt bedre, men det var stadigvæk ikke helt optimalt, så gik jeg en tredje retning, ”Årh nu begynder der at komme et eller andet.” Så hele tiden ændret retning og prøvet nogle forskellige ting” (852)

”Men til gengæld er pigerne kommet til mig fordi, jeg ikke er kæmpe musku-løs, der er mange, der er bange for at få for store muskler ” (917)

”Og det er måske det de ser på mig, at, at det er ikke overdrevet, men det er der, og det sidder pænt og så videre. Så det er meget det de gerne vil. Så på den måde tror jeg helt sikkert de afspejler sig i det af en eller anden art” (943)

PT 4

”(…) vi har fået mere og mere erfaring, jamen så vægter vi heller ikke det her med at opnå et, et så godt resultat som muligt på 10 uger, som er den længde

vi kører forløb lige pt. Det er mere det her med at få folk til at, altså mere måle det på de vaner, de handlinger der blev ændret, så i stedet for, at det så-dan er afkom baseret mål, at det også bliver lidt sådan, lidt mere, jae, at man også kan måle det på, på de daglige handlinger, så de ting de ændre i stedet for bare et resultat, på for eksempel vægten” (85)

”(…) så hvor vi så mere nu er gået over til det der livsstilsændringer, hvor man tager for eksempel en vane ind, eller en opgave ind” (106)

”(…) man kan se det lidt mere som et skridt af gangen approach vi arbejder med nu, hvor før der var det sådan mange ting på én gang, og der er ingen tvivl om hvad der opnår, det bedste korttidsresultat ved, men hvis det er noget der skal blive, altså, hvis det er noget der skal være vedvarende, og noget de skal kunne gøre konsistent, jamen så bliver man nødt til at tage færre skridt ad gangen, og det betyder jo også, at man ikke kan opnå helt det samme re-sultat, det har vi en snak med klienten om fra starten af, hvordan vores hold-ning til det er, og så kan det godt være de siger: ”Jamen jeg skal bare have det bedst mulige resultat på 10 uger”, jamen så er det jo det vi må arbejde ud ef-ter” (112)

”(…) altså typisk kommer folk ind med det visuelle, altså et eller anden form for ændring, muskelmasse fedttab, men vi har så også vægt på for, at finde ud af hvorfor folk de gerne vil opnå det, så vi bruger sådan en teknik, der hedder ”de 5 hvorfor spørgsmål”” (227)

Den personlige træners rolle, ansvar og PT 1