tif89 personlig coach

”Så vil jeg prøve at identificere, sådan, hvordan er deres motionsniveau nu, hvordan er deres vaner i forhold til kosten, typisk noget kost dagbog, også noget træningsdagbog, det kan også være at de slet ikke laver noget aktivitet på noget tidspunkt. Så ville jeg så prøve at høre ind til, om de selv har nogen idéer til, for eksempel hvis det var det her vægttab, hvor, hvor de så typisk, føler de får, altså for meget mad ind, eller for mange kcal ind, ser om de selv kan identificere det” (357). En god personligtræner.

”(…) fra en skala fra 0-10, hvor 10 det er 100% sikker på, at det ville de godt kunne på daglig basis, og 0 er, jamen det kan ikke ske. Hvis de ikke siger 9 eller 10, jamen så vil jeg ikke gå videre med den her opgave, fordi så er det

87

typisk at den er for kompleks, hvis de siger mindre, spørger jeg så ind til: ”ja-men hvad skal der til før du siger 10?” (369)

”Så det handler hele tiden om at finde ud af sådan, hvad klienten er i stand til at gøre, øh, og så gøre det så simpelt som muligt, det synes jeg i hvert fald er det vigtigste” (394)

”Det er, altså, konsistens vedholdenhed, det er det der flytter, så det er også derfor vi er så interesseret i, hvad kan du gøre nu, om en uge, om to uger, om 3 uger, om et halvt og et helt år, fordi det er det der giver de vedvarende re-sultatet i hvert fald” (425)

”(…) så kunne de for eksempel lave en prioriteringsliste over, for eksempel fra 1-10, hvad skal du egentlig nå i løbet af ugen der er mest vigtig, og så kunne der jo stå arbejde, der kunne stå familie, venner, træning, bla, bla, bla, og så skal de så prioritere i den her rækkefølge hvad der rent faktisk er vig-tigst” (433)

”(…) jamen der er mange, der kan godt komme mange frustrationer også på hjemmefronten jo, så bare det at de kan gå ud og være sig selv, og prioritere tiden selv. Det kunne også bare være stresshåndtering at komme ned til en træning med mig, hvor de igen, ikke skal tænke på alle dagligdagens gøre-mål” (447)

”(…) altså når vi træner folk, jamen, så skal de udføre træningslogbog” (462)

”(…) og jeg prøvede jo at bruge de værktøjer jeg havde, og om: ”er der et el-ler andet der stresser dig, i forhold til arbejde, på hjemmefronten”, øhm altså prøvede at bruge de ting jeg kunne, se om man kunne, kunne man justere træ-ningsmængden ned i forhold til at se om, at er den stressfaktor der kommer fra træningen, der går, at han ikke sover om natten, og det var det ikke, prø-vede at skrue op, for at se om man kunne gøre ham træt nok til, at han rent faktisk kunne sove om natten, øh, henviste han til egen læge, for at få, altså får at høre, om det var muligt at få noget melatonin, eller andet sove medicin til at falde i søvn om natten, det var der så ikke, så man kan sige, der følte jeg mig lidt begrænset i, jeg var frustreret over, okay, jeg fik ham også til at lave en søvnlog, prøve at identificere et mønster i hans søvnmønster, øhm, som sengetidspunkter og stå op tidspunkter, hvad gjorde han når han ikke kunne sove, brugte han elektronik forinden han skulle til at sove, hvad spiste han optil, havde han noget mønster, gik han i bad inden sengetid, eller et eller an-det, det var bare ingen af de her ting der virkede, og så var det fustrende fordi at der er ingenting, det påvirkede jo hans træning sindssyg meget, det påvir-kede hans humør, han begyndte at tage på i vægt, man kan jo bare se, at han var ødelagt når han kom ind ad døren, altså der følte jeg, at min værktøjs-kasse var tom, og ja, jeg havde jo også prøvet, at henvise ham videre til en anden professionel” (558)

PT 5

”Redskab, et redskab kan være, hvis folk kommer med en skade, så. Jeg diag-nosticerer ikke, fordi jeg er ikke fysioterapeut og jeg er ikke læge, men jeg undersøger dem” (439)

”Et andet redskab er hvis folk de er interesseret i at ændre deres udseende, så

er det alt efter hvor store de er og hvem de er, så bruger jeg en form for enten
centimetermål eller mål med en fedttang til at måle, øhm, hvor meget fedt de
har, kan man sige. Det er ikke det mest præcise i verden, men der er ikke rig-
tig noget i verden der er præcist, altså selv, lægelig udstyr svinger med 7 %,
så, ja. Centimetermål og mål med fedttang” (456)
”Der er en målsætningsmodel som hedder SMART-model, som jeg en gang i
mellem bruger. Jeg bruger det faktisk mest, hvis folk de ikke får resultater,
fordi det jeg er mest interesseret i er bare at gøre noget. Og jeg gider ikke
bruge, jeg er ikke typen, der gider at bruge en time på og sidde og snakke
med mine kunder, fordi jeg, folk de snakker for meget og laver for lidt. Så jeg
vil hellere bruge tiden på at lave noget, og så bare sige til dem hvad de skal
lave. Og så er det kun hvis der ikke sker noget som helst, så er der måske
nogle motivationsredskaber, som for eksempel SMART-modellen” (466)
”Træning bør næsten ligge, hvis du virkelig vil se nogle resultater, så bør det
næsten at være en af dine, 4 eller 5 største prioriteter i dit liv, hvis ikke bare
det skal køre på vedligeholdelse, eller tilbagegang” (479)
”Jeg tror faktisk, hvad kan man sige, jeg reklamerer ikke særlig meget for
mig selv, og jeg tror, at øhm, det gør dem, der kommer til mig har en vis mo-
tivation, og det gør jeg med vilje, for jeg har ingen interesse i at få, dobbelt så
mange klienter, som ikke er motiverede, fordi det er spild af livskvalitet for
mig, prøve og bruge arbejdstid på det, hvis der ikke sker noget, og det er spild
af penge for dem” (495)