the gravel dk

Personlig træner pris er dyre, fordi der er jo ikke nogen skam i, at en klient kommer over til en anden el-
ler det modsatte, jeg får nogle andre klienter fra. Det er egentlig for, at finde
ud af, hvordan vi bedst kommer i mål med den her ene person” (160)
”(…) men der skal jeg måske lidt mere ned på udtrykkene, når jeg snakker
med dem, fordi der sidder jeg og lytter sådan lidt terapeutisk rolle, hvis man
kan sige det ” (163)
”Men bare lige det, at de får lov og komme ud med tingene gør, at de har
overskud til at lave noget andet bagefter” (175)
”Lige nu har jeg ikke meget skæg mere, for på et tidspunkt groede jeg et fuld-
skæg for at se om det lavede en forskel, og det gjorde det. Jeg fik væsentligt
flere mandlige kunder ved at jeg have et fuldskæg, fordi man så mere mand-
dig ud, man så ældre ud og så ved jeg ikke om der er et eller andet, der er jo
sikkert et eller andet ur-ting i det, at hvis du har et skæg, så er der et eller an-
det, så har du tid og dedikation til et eller andet i hvert fald. Og det hjalp fak-
tisk til at jeg fik en del ældre og nye kunder (214)
”Det var lidt at sælge en anden personlighed på en måde, synes jeg. Det var at
tage en kappe på, når man var på arbejde og ligesom nu er jeg, skal vi sige
Allan, der var på arbejde og træner folk og ligeså snart jeg havde en anden
klient, så var det noget helt andet” (259)

89

”Så jo det påvirkede mig en del på det tidspunkt, at jeg ligesom skulle efter-leve nogle roller for ligesom at passe ind til hvad for nogle … Hvordan klien-ten godt ville se mig” (308)

”(…) så der blev det sådan lidt pædagogagtig rolle, man påtog sig, men igen, det blev også det der høre med i pakken, synes jeg i hvert fald, at folk skal have en forandring, at det så var, han fik den ønskede forandring, men det ikke havde den ønskede effekt, det kan jeg desværre ikke gøre noget ved, jeg kan kun prøve” (390)

”Altså, det er jo på en måde, synes jeg, det er sådan lidt en lære-/mentor rolle og hvad skal vi sige militær-, bootcamp-, sergent-agtig for ligesom at få folk skubbet ud, fordi som regel er det, fordi folk er lidt smådovne på en eller an-den måde” (398)

”Jeg er en tæt og fjern person på samme tid. Jeg ser dem, når de er mest sår-bare, når de har trænet og de er helt forpustet” (466)

”Så jeg accepterer dem der hvor de har det hårdest, og det tror jeg er en, hvad skal vi sige (pause) et safe-heaven, hvis man kan sige det, fordi de kan sag-tens sige ”jeg har en fucking lorte dag”, fedt lad os gå op og gøre noget ved det. Jeg har en skide god dag, fedt, lad os gå op og arbejde med det” (474)

”Det er jeg prøver, at være ligeså ærlig tilbage til dem, som jeg vil have de skal være overfor mig, fordi når jeg siger ”du kan sagtens tabe dig”, men an-gående kropsbygningen, vil jeg måske tabe mig de 15 kilo du gerne vil tabe dig, fordi du er bare proportioneret på en anden måde. Så jeg tror når du har tabt dig 5 kilo vil du være tilfreds ” (496)

”Så hvis jeg synes en vejning ikke er gået, som jeg havde håbet på, så går jeg ind lige og ser om de har fremmødt på de dage til træning, altså og så kan jeg sige, at jeg har været nede og kig, og jeg kan se at du ikke har været nede og træne, som du skulle have gjort” (641) Rolle

”Jeg er god til at møde folk hvor de er. Og jeg er god til at skabe resultater, hvis folk gør hvad jeg vil have”

”(…) jeg finder en anden til dig, en der er bedre til dig, fordi det ved jeg sgu ikke, og det finder jeg ikke nogen skam i faktisk, fordi jeg vil hellere sørge for, at hun får en god oplevelse med en rigtig træner, end hun får et gætte-værk fra mig, der sidder og læser på nettet og læser bøger bagefter, om hvad jeg skal gøre ved det” (784)

”(…) og nogen gange får jeg jo også beskeder, nogle år efter, eller nogle må-neder hvis vi er holdt op med at træne sammen, hvor de ligesom ser, hvor de stadigvæk er fortsat med det, hvor glade har været for træningen, øhm, og det synes jeg er super fedt, for det jeg allerhelst vil er jo bare at lærer fra mig, for hvordan jeg synes det fungere, ikke fordi de behøver at følge det som en bi-bel, men jeg synes det er rart, at den måde mine idéer ligesom giver dem no-get positivt” (869)

90

”Jeg havde en klient, en kone, der havde været gift med sin mand, de er skilt nu. Hun spurgte, fordi jeg havde hørt om i dem lang tid, og de havde nogen gange ringet, hvor jeg kunne høre dem udenfor, at de havde skændes og så-dan nogle ting, men det var ikke noget jeg tog op, når vi trænede. Jeg tog det ikke op så længe: ”Jeg hørte for resten du skændes derude, var det…?” Jeg rørte slet ikke emnet, fordi jeg tænkte, at hvis hun havde lyst til at hive det frem, så hiver hun det selv frem” (915)

(F) Okay, hvor går din grænse for at vejlede din klienter?

(R) (pause) Jamen det er jo sådan lidt, lidt det samme, jo altså jeg har haft no-gen der har anoreksi, der kom ned, som siger, at de godt vil ned at træne, og sådan nogen ting, fint øhm,: ”er du i nogen forløb nu?” – ”Ja jeg snakker med en kostvejleder” – ”Super, hvis du lige kan sende mailen til mig, til kostvejle-deren”, og den har hun ikke lige med, men :”Super, du kan bare sende den til mig, når vi mødes næste gang, og så kan vi lige sætte op, eller jeg vil helst have, hvis du kan skrive til mig noget før, så jeg lige kan snakke med hende om hvad det er du får, og sådan nogle ting” (935)

”Eller hvis det er unge, der gerne vil stille op til bodybuilding konkurrencer, så er der jo forskellige præparater der er involveret. Jeg ved ikke en skid om hvordan mange af tingene fungere, fordi det har jeg valgt ikke at fokusere på. Det er mange der spørger om: ”hvad hvis jeg tager det her?” (945)