Personlig træner roskilde

Overførbarheden af en personlig træner pris handler om at tydeliggøre den kontekstafhængighed, der forekommer i beskrivelser og fortolkninger (Sparkes & Smith, 2014). Uddybet betyder det, om fundene kan overføres til andre lignende kontekster. I specialet er dette forsøgt ved at beskrive den kontekst eller sammenhæng som fundene fremkommer i. Heriblandt er en personlig træner blevet beskrevet i form af inklusionskriterier, som giver indsigt i demografi, erfaring og generel baggrund for udvælgelsen.

Personlig træner roskilde med specialet inkluderer en bred demografisk gruppe af personlige trænere, med minimum to års erfaring. Denne undersøgelse inkluderer ikke kvindelige personlige trænere, da det ikke er lykkedes at rekruttere kvinder til undersøgelsen. Dette kan have betydning for specialets overførbarhed, da mennesker af forskelligt køn ofte agerer på forskellige måder i forhold til den samme problemstilling. Hvorved en ny undersøgelse af problemstillingen med begge køn muligvis ville have givet andre resultater.

Der er forskellige præjudicer omkring brugen af casestudier (Yin, 1994). Casestudiet kritiseres for at være en personlig træner i roskilde og flertydighed og bias i forbindelse med resultater og konklusioner (Yin, 1994). Derudover kritiseres casestudiet for at medføre lav videnskabelig overførbarhed, men Yin (1994) argumenterer for, at et multiple casestudie ikke er overførbar i forhold til populationer, men er overførbar i forhold til at generalisere og udvide teoretiske udsagn og antagelser. I dette side kan du osgå finde en personlig træner i københavn er det ikke muligt at genera-isere fundene, da de oplevelser, som fremstår for de personlige trænere er unikke oplevelser, som hver enkel personlig træner har. I stedet for, vil det være muligt at se, hvad de personlige trænere oplever og udvide antagelser indenfor det.

Opsummeret er der i denne undersøgelse opnået overførbarhed blandt mandlige personlige træners oplevelse af at skulle håndtere klienters forskellige udfordringer og behov. Det er muligt at de temaer, som går på tværs af casene og som derved opleves generelt af deltagerne kan overføres til en større del af målgruppen. Dermed er der større sandsynlighed for, at dette er generelle oplevelser, som mandlige personlige trænere oplever. Det er dog ikke muligt at overføre de enkeltes unikke personlige træneres oplevelser med at håndtere klienters udfordringer og behov til alle mandlige personlige træ-nere, da oplevelser er forskellige. Det er ikke muligt at overføre fundene til alle personlige trænere, da undersøgelsen ikke inkluderer kvindelige personlige trænere i rosklide.