Personlig træner odense

Det afsluttende trin har til formål at oversætte personlig træner odense temaerne til en sammenhængende skriftlig fremstilling. I denne fremstilling bliver temaerne forklaret, illustreret med citaterne og nuanceret. Indtil dette trin bør trinene følges stringent i analysearbejdet, men oplevelsen efter at have fulgt trinene er, at det er svært at være stringent gennem alle seks trin. Denne oplevelse skyldes, at en personlig træner i odense der i den skriftlige fremstilling automatisk kommer mere fokus på citaterne i sin helhed, i modsætning til de mere eller mindre loose annotations og kategoriseringer i de første trin. Mod de sidste trin blev det tydeliggjort, at nogle citater burde stå under et andet tema. Det vil sige, at der i de sidste faser er blevet flyttet rundt på nogle af citaterne, da de hørte under et andet tema. Dette anses som værende en svaghed ved brugen af IPA metoden, hvor det i de sidste faser kan være svært at vurdere, hvor annotationerne fra de første faser hører til. Det er dog vigtigt, at de enkelte citater placeres under det rigtige tema, for at de rigtige perspektiver kommer frem de rigtige steder i analysen (Sparkes & Smith, 2014).

De seks temaer vil blive illustreret i de følgende afsnit med udsagn fra interviewene. Afsnittene har til formål at beskrive de oplevelser, som de personlige trænere ekspliciterer. Den personlige træners oplevelser af rolle, ansvar og grænser bliver operationaliseret i tre subgrupper, da temaet består af flere underordnede temaer, som var fremtrædende i interviewene. Eftersom at hver enkelt case blev set på enkeltvis i trin et til trin tre, kan der under de forskellige temaer fremstå forskellige oplevelser, som er unikke for den enkelte personlige træner. For at få de analyserede fænomener og oplevelser med inddrages disse, for fortsat at opretholde epoché. Dog vil der efter hvert tema blive lavet en opsummering, hvor de tematikker, der opleves generelt på tværs af de personlige træneres oplevelser blive sammenfattet, for bagefter kunne diskutere de gennemgående oplevelser.