Personlig træner århus

De ønsker, behov og udfordringer som kli- PT 1
enterne opsøger den personlige træner for Image (183)
Spejlbillede. En personlig træner i Århus kan findes her på vores side.

Tilfredshed er svært at opnå 100 procent (523)
Registrering af ønsker og behov over måneder (621)
Tilfredshed blandt klienterne (768)
Påvirker folk i hans retning (817)
Tryghed hos ham (1064)
Frirum er vigtigt (1124)
PT 2
Teknik og træning som nogle af klientens behov (227)
Facit er det klienter søger (241)
Forvirring hos klienterne (242)
PT 4
Klienterne ønsker råd (176)
Lytter fremfor råd (224)
Visuelle ønsker (227)
Søger den dybere bagvedliggende årsag til ønsket (245)
Søger efter drivkraften (256)
Udgangspunkt ikke tydelige omkring deres ønsker (259)
Minus refleksion (264)
Altid noget andet bagved (273)
PT 5
Penge afgør antal af træningssessioner (84)
Pengepungen afgør antal træningspas (95)
Fokus på livsskvalitet hos klienterne (107)
Pengene gør forskellen (121)
Halvdelen har fokus på udseende (209)
Fokusset ændrer sig efter (215)
Ikke altid tydelige (234)
Målsætning er i fokus (237)
Redskaber og strategier PT 2
Vaneændringer (180)
Et fokus ad gangen (184)
Vedholdenhed (193)
Realistisk plan (196)
Vaner skal ændres løbende (202)
Livsstilsændring (207)
Vedholdende klienter (218)
”Hvorfor” er det vigtige spørgsmål (277)
Hellere små end store skridt (441)
Interviews som strategi (452)
”Hvorfor” er det essentielle spørgsmål (457)
The why (463)

Kontrakt som redskab (469)
Billede på badeværelset som redskab (473)
Data målinger (477)
Trial and error (510)
Meditation som strategi (517)
Tillidsforhold mellem klient og træner (525)
Ærlighed er det essentielle (530)

Trial and error (543)
Tillidsbånd mellem klient og træner (547)
Ærlighed er det essentielle (556)
Ærlighed er det essentielle (581)
Justering efter behov ift. kost og træning (593)

Updates som strategi til fastholdelse (606)

PT 3
Årsagssøgende (409)
Motivationen er essentiel for at flytte klienterne (411)

Klare målsætninger er vigtige (419)
Søgen efter deres indre motivation (429)
Bruger hvorfor spørgsmål (439)
Graver indtil kernen er fundet (448)
Den bagvedliggende motivation skal findes (461)

Søgen efter årsagen til problemet (470)
Målsætning er vigtig i forhold til motivation (680)
Coaching benyttes (683)
Coacher dem til at finde en løsning på problemet (693)
Coaching medfører refleksion hos klienten (706)
Søger årsager (705)
Coaching virker (714)

Spørgsmål gør at de selv kommer med en ide (718)
Indre motivation skal de selv finde frem til (724)

Coaching vækker indre motivation (730)
Hvorfor spørgsmål (738)
Usikker i starten (785)

Folk har tænkt over tingene inden de hyrer en træning (788)
Kritiske spørgsmål skal gøre dem motiverede (794)
Refleksion over dem selv (802)

Coaching, motivation, samtaler og målsætninger ift. fastholdelse (810)
Variation i deres træning (814)
Sparring med kollegaer er vigtigt (850)
Ændrer retning afhængig af, hvad der virker (857)
Vigtigt at se klienterne på ugebasis (860)
Selvkørende kræver mindre opmærksomhed (869)
Klienter opsøger ham for hans identitet (918)

Klienter spejler sig (929)
Kvinder er bange for at blive stor (936)

De afspejler sig på den ene eller anden måde (946)
Overvægt involverer følelser (1224)
Emotionelle klienter (1227)

Håndtering af emotionelle situationer kommer med erfaring (1232)
Søgen efter årsagen medvirker til emotionelle situationer (1242)
Lære at håndtere det med erfaringen (1252)
Finde årsagen (1362)

PT 4
Livsstilsændringer er i fokus (106)
Et skridt ad gangen tilgang (113)
Livsstilsændringer frem for kur (132)
Hvorfor spørgsmål (231)
Det skal være sjovt for at skabe motivation (348)
Identificere baggrunden (357)
Kostdagbog, træningsdagbog (359)
Skalaspørgsmål (369)
Fokus på det realistiske (379)
Får dem til at finde på løsninger (382)
Fokus på det realistiske (413)
Redskaber (419)
Konsistens, vedholdenhed er vigtigt (425)
Skalaspørgsmål (434)
Prioriteringslister (442)
Frirum for klienten (451)
Motivationssystem (462)
Oplevelse af at mangle redskaber (554
PT 5
Centimetermål og mål med fedttang (459)
Bruger SMART model (466)
Bruger ikke tid på at snakke (471)
Folk snakker for meget, laver for lidt (471)
Hjemmearbejdsopgaver (477)
Træningen skal være prioriteringen i dit liv (481)
Ikke interesseret i umotiveret klienter (500)
Fremgang hos klienten er vigtigt (539)