Medicinkombinationer fitness træning

”Mit ansvar er, at få klienten til at tage ansvar. Det, det jo i bund og grund det det handler om, fordi folk kan ikke begynde og betale mig, og så, så sker det af sig selv” (1175)

”Min rolle det er meget, coachende, motiverende personlig træning, være der og støtte dem og presse dem igennem tingene og holde dem til ilden, så det er meget at holde dem op på det, som vi nu har af aftaler. Men i starten der handler det simpelt-hen om at få dem til at tage ansvar. Og når først de tager ansvar, så støtter jeg og bakker dem op omkring det og så videre. Coacher dem og hjælper dem, hvis, med en samtale hvis der er noget, hvor jeg kan mærke det trykker dem lidt, eller et eller andet, der er noget negativt eller et eller andet” (1180)

”Jamen det er jo, det kan godt være det var anderledes da jeg startede med det her, men det gør jeg jo bare. I starten var jeg også meget mere spørgende ind til klienterne, ”Hvad forventer du af mig?” For ligesom at få en ide om, hvad de, hvad de rent faktisk regnede med jeg gjorde, når vi trænede” (1191)

”Der har jeg jo holdt det en del gange, hvor jeg har, hvor der er noget der trykker dem. Så går vi ind og snakker om det. Jeg har også haft en del gange, hvor folk sidder med tåre i øjnene af en eller anden årsag. Men altså jeg har det sådan … I starten var det meget akavet, når man så folk de begyndt at græde. Man sad sådan lidt, ej hold igen, hold igen, ikke ud, ikke ud, ikke ud, bliv inde tårer. (grinagtig toneleje) Men det, det finder man også bare ud af altså, det, man kommer jo utrolig tæt på folk og man lærer jo ligesom og man lærer dem at kende helt tæt på og finder ud af, jamen hvorfor, hvad, hvad er det der påvirker mig, hvorfor, for eksempel med, tit og ofte med overvægt, er der jo en masse følelser indebåret, involveret i det” (1213)

”Og generelt det her med at arbejde med folks følelser, og, og finde ud af at læse dem på dem, hvis de siger det her, mener de så lige præcis det de siger eller ligger der noget andet bag det. Og hvis, hvis jeg føler dem kan jeg jo be-gynde at grave lidt i det, så på den måde har jeg jo helt klart kunne overføre det på en eller andet art, til, til nogle andre ting” (1339)

PT 4

”(…) vi skal også ligge, altså ligge øre til meget, på en eller anden måde, såe, er det nok en af de bedste færdigheder man skal have som træner, det er jo også at være god til at lytte til folk, for de kommer jo med, alt fra succeser til, problemer på hjemmefronten, og drøfter med os, og har lyst til at få mit råd omkring, såe, ja” (171)

(F) Kan du komme med et eksempel?

(R) Jamen det kan være alt lige fra, øh, en klient som, som skulle sige sit ar-bejde op, fordi hun var ikke, ja, hun var bare ikke tilfreds med den måde hun blev behandlet på, på arbejdspladsen. Jeg har også haft nogen, hvis far fik kræft, som måtte også drøfte det med mig, og hvad han skulle gøre i den situ-ation. En klient der var i tvivl, i en situation med sin mand, hun var meget usikker på om det var det her hun ville, altså vil hun blive ved med at være sammen med ham, så det, det er spændende og bredt (178)

”Jeg ved ikke om jeg havde så mange rådgivende ord, det var mere sådan, det her med at, jeg sad og lyttede på hvad hun havde at sige, jeg tror mest det var det hun havde brug for, fordi man kan sige, at det var, det er jo svært for og sådan, jeg kender jo ikke situationen derhjemme, men at høre lidt ind til det, og så bare ja, få hende til at fortælle hvordan det hele, hele egentlig hang sammen. Nu siger vi, hvis jeg havde et eller andet, ja hvis hun, hvis hun kom med noget helt specifikt, jeg synes der skulle handles på et eller andet at: ”ej med det er sgu heller ikke i orden”, så ville jeg give min mening til at, men ellers er det primært, at sådan at lytte hvad de siger” (214)

”Jamen det er jo egentlig, at lytte, identificere hvad det er for et behov de egentlig har,” (336)

”Åh strategier, jamen det er meget det her med at, altså, at identificere at, hvad det er de er klar til at gøre, det handler sgu lidt, det synes jeg. Og så, øhm, ja altså, virkelig at finde frem til, hvad man sådan ser som realistisk” (400)