markbittmann er privat træner

Jamen altså, jeg synes egentlig at man kan, man kan egentlig vejlede i, ret langt hen ad vejen, men hvad kan man sige, nu det er mange billig personlige trænere der ikke ville kunne vejlede inden for, for eksempel sådan noget som de-cideret skadesbehandling, der kan man sige, at der har jeg jo den fordel, at jeg er fysioterapeut, så det synes jeg er den ene faldgruppe, man skal selvfølgelig heller ikke vejlede inden for medicin, så er det henvisning til, til læge derfra, hvis der er noget helt konkret spørgsmål i forhold til det, øhm, og i forhold til, det er en lidt svære grænse det her med, hvis det er sådan er noget, sådan rent, hvis der for eksempel er noget der skal bruges ved en psykolog, og skulle henvise til det, at der kan jeg ikke sådan på samme måde sige, hvad kan vej-lede i og ikke kan, i forhold til for eksempel det her med medicin og skades-behandling sådan overordnet set” (671)

”(…) jeg synes det her med, for eksempel tidligere diagnose, spiseforstyrrelse eller anoreksi, øh, bulimi, øh, og den type, jamen såe, så vil jeg i hvert fald gerne have et eller anden form for fagperson med inden over” (687)

”Jamen det er igen det her med, hvis jeg altså, hvis jeg vejleder inden for, øh, for et felt der her et eller andet form for autorisation, altså med titelbeskyt-telse, igen det her med medicin, læger, hvis vi snakker om spiseforstyrrelse eller andet, psykolog, altså der er noget, ligesom noget titel autorisation. Li-gesom igen skadesbehandling, fysioterapeut, jamen det kan jeg jo godt vare-tage, fordi jeg er jo uddannet, men det er primært det, hvis vi begynder at komme ud på et felt, hvor jeg ikke føler, at øh, jeg var kompetent nok til det, og det kan have en eller anden form for helbredsrisiko, så henviser jeg vi-dere” (692)

”Så der prøver jeg ligesom at være coachende, at være lyttende, neutral, altså det begrænsende hvad jeg sådan kan sige, vise sympati” (710)

”(…) det er lidt dem der skal finde frem til resultatet, og det er så meget mig, der skal stille de rigtige spørgsmål, at jeg ikke giver at spørgsmål der kan luk-kes: ”du skal gøre det”, men at det er dem der kommer frem til, øh, til det de egentlig mener og føler

(F) Hvornår bruger du det?
(R) Hele tiden” (719)

”Vi har jo rigtig, rigtig meget indflydelser på folk. Du skal, du vejleder om-kring, en masse, en masse parameter, der har nogen, kan have nogen hel-bredsforbedringer og risiko, at du vejleder i kost, du kan gøre stor skade på folk, hvis det er sådan at du ikke, hvis du ikke kommer med de rigtige anbe-falinger” (741)

”(…) men jeg har det egentlig godt med det i forhold til, at jeg synes at den måde jeg gør det på, det er, altså det er for folks bedste, altså det er jo det her med at finde, finde frem til, at de opnår en succes nu og resten af deres liv” (756)

”Du kan også se, at det er det store ansvar, der bare bliver misbrugt der, og nogen gange er det endnu mere ekstremt” (777)

PT 5

”Jeg føler mig rigtig godt klædt på, fordi jeg har set rigtig gode resultater med en stor procentdel af mine klienter, så, øhm, det ser jeg ikke som noget pro-blem, der er nogen ting jeg bare tager afstand fra, fordi det er ikke mig eller

96

det gider jeg ikke for eksempel, det er også blevet rigtig populært at stille op i fitnesskonkurrencer, det er som udgangspunkt ikke noget jeg gider at hjælpe folk med, så det siger jeg bare til dem, om det så er fordi jeg ikke er klædt på til det eller om det bare fordi det ikke interesserer mig eller begge dele” (637)

”(…) og en hårfin grænse, når man kommer til grænsen, så er det meget svært at sige hvornår er man over grænsen. Der er selvfølgelig nogle regler, ikke også. Der er ting du ikke må uanset du ikke må medmindre du har specifikke titler, øhm, du må ikke manipulere så vidt jeg ved med knogler og led, så vil jeg tro med mindre du er kiropraktor” (706)

”(…) du må ikke bruge invasive metoder, så du må ikke prikke hul i folks hud, øhm, altså, jeg trykker altid på folk, øhm med stor succes, så for mig er det svært at sige, jeg vil altså, jeg ville ønske, at der var flere regler om hvad folk måtte og ikke måtte, men jeg har også hjulpet nogen enormt meget ved at gøre ting, som måske kunne være i en gråzone, så derfor synes jeg også det er svært, fordi man kunne også sige, at personlig træner de må ikke vejlede i kost, fordi de er ikke diætister, men det synes jeg er et problem, fordi jeg har næsten aldrig set folk, der har gået til en diætist med godt resultat” (715)