Livsstils coach

grænser Depression (147)
Emotionelle klienter (150)
Empati (151)
Træner klient forholdet (160)
Terapeut (165)
Lytter (175)
Identitet (217)
Ændre identitet (261)
Ærlighed fra trænerens vinkel (496)
Ærlig rolle (508)
Opmærksom (643)
Omsorgsfuld (734)
Empatisk (739)
Vil gerne lære mennesker at tage vare på dem selv, det gøre en livsstils coach. (874)
Klientens personlige konflikter er en grænse (903)
Rådgivning i personlige kategorier overskrider en grænse (907)
Grænse ift. til sygdom (937)
Grænse ift. præparater (947)
Grænse ift. selvskade (966)
Træningsnarkomaner (970)
Bedste rådgivning er i fokus (979)
73

Ansvarsbevidst (991)
Mentorrolle (998)
Motivator (1004)
Rådgiver (1004)
Ligger øre til (1002)
Klienten har et frirum hos ham (1008)
Synet på personlig træning har ændret sig (1050)

Terapeut (1053)
Anerkendelse (1057)
Fysisk kontakt (1151)
Grænse (1159)
Intimsfære (1174)

Fysisk kontakt er den største grænse (1181)
Svært i starten (1184)
Opstart svært (1191)
Pakker på 12 uger (1214)

PT 2
Fokus på at opretholde kvalitet (17)
Fået ny træner ind hvis der var behov (83)
Åben og ærlig rolle (407)
Hellere let end for kompleks (417)

hellere for lavt end for højt (424)
Kompetence grænser (647)
Tilpas ved sine kompetenceområder (655)
Respekt fra klienterne (662)
Kompetence (677)
Nervøs i starten af sin karriere (693)
Trial and error (699)

Afprøvet det på egen krop (779)
Bevidsthed om, hvordan klienterne føler (780)

Bruger andres kompetencer (792)
Personlig trænere skal have noget med kost før de kan vejlede i det (835)
Grænsen går ved psykologisk rolle (848)

Coaching uddannelse (855)
Lærer ikke at håndtere det de får ind (856)
Uddannelseskritisk (864)
Grænse ift. spiseforstyrrelser (877)
Krav til klienten om psykologhjælp (877)

Overspisning er også en grænse (883)
Presserende emner i nuet kan han godt tale om med dem (896)
Uddannelseskritisk (909)
Oplyser klienten om så meget som muligt (1030)

PT 3
Ingen normal arbejdsuge som personlig træner. Den skifter. (46)

Giver støtte og vejledning samt samtaler med dem (57)
Vejledning ift. fremtidig træning (60)
Laver overordnede planer (63)

Antallet af træninger afhænger af mål (76)
Normal arbejdsuge findes ikke, da nogen starter og stopper konstant (81)

74

Forvrænget forestilling om at en personlig træner giver dig ideal ønsket re-
sten af livet (311)
Kompetence (544)
Skabe et fundament fra start af (584)
Konsultation inden er essentiel (553)
Omstillingsparat ift. klienterne (560)
Testning af kapacitet og evner er vigtige (563)

Fokus på styrker og svagheder hos klienten (573)
Fokus på et godt fundament (580)
Mental parathed er vigtig (586)
Mental fundament er vigtigt (589)
Målsætninger er vigtige (598)

Nye målsætninger undervejs (600)
Små målsætninger uden for træningen (606)
Følelse af ikke at være klædt på (952)
Blank i starten (956)
Trial and error (962)

Uanset grunduddannelse er man ikke klædt på til det man støder ind i (971)
Bør vejlede i det man brænder for (979)
Funktionel træning er vigtig (998)
Alsidig træning er vigtigt (1005)
Vejleder i det han selv synes er sjovt (1010)

Finde sin niche (1015)
Find sit fokus som personlig træner er vigtigt (1021)
Grænse i forhold til overtræning (1033)
Grænse ift. klienter, som ikke lytter (1034)
Pengene er ikke det vigtige (1042)
Grænse ift. klienter ud fra mavefornemmelse (1053)
God handel også at sige nej (1090)

Kender sine begrænsninger (1103)
Kender sine kompetencer (1108)

Opsøger hjælp (1114)
Bruger sin kollegas kompetencer (1142)
Samarbejder med andre kollegaer (1155)

Respekt fra kunderne ved at sætte grænser (1157)
Penge er ikke i fokus (1160)
Ansvaret er at få klienten til at tage ansvar (1176)
Målet kommer ikke af sig selv (1180)
Rollen er coachende, motiverende, støttende (1181)

Holde dem op på aftaler (1186)
Forventningsafstemning i starten ift. trænerens rolle (1194)
Hvad forventer klienten (1196)
Oplever en del emotionelle klienter (1213)
I starten var det akavet (1217)

Kommer tæt på klienten (1222)
Folk åbner gradvist op når de mærker tryghed (1298)

Har redskaberne til at tackle folks emotioner (1316)
Kan aflæse om folk er trygge (1318)
Aflæser klienter (1338)

Undersøge evt. bagvedliggende faktorer (1342)
Holder øje med dem (1349)
Undersøge evt. bagvedliggende faktorer (1358)