life coach

PT 4
Lytter (172)
God til at lytte (174)
Lytte til ting udenfor træningsområdet (182)
Lærer kropssprog at kende (198)
Lytter på klienterne (214)
Lytte og identificere (336)

Identificering (401)
Frustration over log (651)
Nogle giver ikke den korrekte indsigt (660)
Holdning at personlig trænere ikke bør vejlede i skadesbehandling (675)
Grænse ift. at vejlede i medicin (678)

Grænse ift. diagnoser (688)
Fagpersoner til bestemte diagnoser (690)
Grænse ift. autorisations områder (694)
Uddannet til skader (697)

Ingen grænse ift. personlige problemer (707) Coachen, lyttende, neutral, sym-patisk (712)
Bruger coaching konstant (725)

De skal fremsige handleplanen (731)
Føler et stort ansvar (741)
Fokus på vedholdenhed (759)

Stort ansvar som træner (792)
Ingen titelbeskyttelse på at kalde sig personlig træner (794)
Ansvar der bliver misbrugt (777)
Fremtidens personlige trænere (819)
Retningslinjer for personlige trænere (820)

PT 5

Skiftende arbejdsuger (46)
Ingen faste tider med klienter (52)

Fordele og ulemper ved arbejdstiderne (69)
Nødvendigt at styre både kost og træning (412)
Grænse ift. træning og kost (418)

Grænse ift. at diagnosticerer (440)
Føler sig klædt på (638)
Hårfin grænse ift. at vejlede (707)
Manipulering er en grænse (711)
Invasive metoder er en grænse (715)

Grænse ift. spiseforstyrrelser (742)
Grænse ift. sygdom (751)
Kasseopdeling (761)
Grænse ift. syge folk (765)
Ansvar overfor unge piger (771)

Klienter gør meget for en træner (788)
Kritik af at de stoler blindt på deres træner (789)

Tager kun folk ind han kan hjælpe (800)
Alle professioner har et ansvar (809)

Den personlige træneres udfordringer 79