Danskskoleidræt for personlige træner

Hvis du gerne vil opleve en god personlig træner priser, så tjek vores forside.
Målgruppe fokus (289)

Op- og nedture (295)

Relation og spejlbillede (300)

76

Træneren set udefra (312)
Svært i starten (332)
Gøre det sjovt (380)
Pædagog (392)
Lære-/mentor rolle (401)
Observerende (405)
Uærlig versus ærlighed (434)

Uærlig (439)
Ærlighed er essentiel (440)
Ærlighed er en udfordring (452)
Engagement er en udfordring (453)
Emotioner (459)

Nær og distanceret på samme tid (466)
Emotionelle (468)
Accept af deres personlighed (475)
Digtning (533)
Ærlighed (549)

Påvirker dem i en retning (577)
Motivation påvirker klienterne (603)
Mappeføring (633)
Observere dem (540)
Observere dem konstant er ikke muligt (658)

Tolerance overfor udtalelser som overskrider grænser (840)
Klage (840)
Presset (853)
Lytter aktivt (1125)
Emotionelle (1136)

PT 2

Forsøg på at gøre klienterne realistiske (252)
Afgivelse versus opnåelse (259)

Villig til at opgive for at opnå (264)
Tydelighed hos hans klienter (287)
Klienter er letlæselige (290)

Underrapportering er en kendt faktor (297)
Tager udgangspunkt i klienten (306)
Tager udgangspunkt i klienten (318)
Udfordring er at lave noget de kan holde (330)
Udfordring ift. hvad der giver de bedste resultater (333)

De der giver de bedste resultater er ikke altid det sjoveste (334)
Tager udgangspunkt i klienten (339)
Udfordring at lave program til nogen han ikke kender (344)
Udfordring at lave program til nogen han ikke kender (361)
Uset hændelse påvirker deres træning (367)

Dødsfald påvirker ikke personligt (373)
Sygdom og kompetence (384)

Kompetenceområde (390)
Svært at styre, hvad folk gør i deres liv (630)
Et parameter påvirker et andet parameter (635)

Målet ændrer sig (641)
Udfordret i forhold til hendes behov (752)
Følelse af inkompetence (758)

77

Ikke klædt på i forhold til spiseforstyrrelser og andre sygdomme (795)
Ikke klædt på ift. skader (812)
Ved skader kan det sendes videre (826)
Hans grænser går ved spiseforstyrrelser (844)
Følelsen af kompetence ift. ansvar og rolle (921)
Afprøver på sig selv (930)
Ansvar for at levere noget individuelt og personligt (943)

Følelsen er ikke det samme ved ny PR i squat (984)
Ærlighed hos klienterne (993)
Nødvendigt med ærlighed fra klienterne (1002)

PT 3

Udfordring ift. at sørge for, at der er nok kunder (95)
Promovering og event er vigtige (106)
Vigtig at se fremad ift. antallet af klienter (118)
Omstillingsparathed er vigtigt (121)
Varierende mål og resultater hos klienterne (132)

Samarbejde er vigtigt (193)
Resultater kommer ikke af sig selv (201)
Udfordring at rykke folk (210)
Træls at skulle sige fra overfor klienter (218)
Nødvendigt at sige fra overfor sine klienter som træner (222)

Træner klient er et gensidigt samarbejde (232)
Vigtigt at sige fra (239)
Tydeliggørelse overfor klienten er væsentlig (275)
Som regel tydelige omkring deres behov (334)

Oplevelse med kunder, som ikke vidste, hvorfor hun valgte personlig træning (337)
Akavet situation (346)

Spild af tid for ham (350)
Indre motivation er vigtig (365)

De er tydelige omkring deres ønske om en træner (370)
Ude på gulvet og tale omkring personlig træning til folk (377)
Klienter uden målsætning er en udfordring (384)

Motivation hos klienten er en udfordring som personlig træner (390)
Provokerende spørgsmål for klienten (395)
Graver dybt (401)
Skader er en udfordring (475)
Fokus på at løse problemet først (482)

Sætter krav til sin klient (499)
Udfordret ift. klienters tankegang ift. træning (510)
Udfordret ift. klienters mål og adfærd (521)
Vigtigt at lytte til folk (537)
Afklaring er vigtigt for samarbejde (542)

Arbejder videre med målsætning (623)
Lavpraktiske målsætninger i hverdagen (623)

Ærlighed er et problem (770)
Udfordring at ændre folks vaner (779)
Variation er vigtigt for at opnå udvikling (822)

Møder ikke udfordringer, pga. erfaring (835)
Ingen udfordring skyldes erfaring (842)
Få timer med klienten er en udfordring (1070)
Ærlighed (1079)

Respekt fra klientens side (1083)
Kropssprog afslører klienterne (1263)
Kræver fokus som træner (1394)
Udfordring at holde styr på andre folks liv konstant (1411)
Mistet lysten (1418)
PT 4
Udfordring ift. spiseforstyrrelse (296)
Identificering er en udfordring (479)
Frustration (589)
Ikke sjovt hvis resultaterne ikke kommer (626)
Journalføring (635)
PT 5
Målsætning (239)
Ændre folks tankegang (248)
Konsensus omkring retning (259)
Folk med urealistiske mål ift. indsats (289)
Udfordring er kommunikation (302)
Compliance er en udfordring (307)
Indsats versus målsætning (314)
Udforsker klientens udfordringer (318)
Søgning efter passende opgaver (334)
Løgne fra klientens side (342)
Kostdagbøger er upræcise (344)
Handler om at være menneskelæser (355)
Erfaring i at læse mennesker (358)
Oplevelse på instagram (376)
Fejlen ligger hos klienten (389)
Ændre i det hvis de ikke får resultater (398)
Økonomisk udfordring for klienterne (553)
Ønsker ikke at spilde tid (856)
Forventningsafstemning (866)
Compliance (872)
Største problem er urealistiske forventninger (879)