Coronasmitte og træning

Cornasmitte og personlig fitness træning går hånd i hånd.

Det og, ja, det tror det er fordi jeg har været så mange igennem nu, at det ikke, øhm, det rammer sgu ikke så hårdt, selvfølgelig jo, når man er i øjeblikket, når man hører om et eller andet skidt, hold kæft, det, det er sgu hårdt, og det kan man måske også godt tænke på senere, men det er ikke rigtig noget så-dan, ikke mere i hvert fald. Jeg tror det er ligesom rutinen, der kører lidt over det til sidst” (1024)

”Tilvænning, tror jeg. Arbejdsskade tror jeg på en eller anden måde også, at man kan accepterer at folk åbner sig hurtigt op til en (1065)

”Jeg var 20 år, da jeg startede med det og det var mit første rigtige arbejde, så, så der må man jo godt sige: ”Ja skide godt,” lytter man, og så lave måske. Jeg tror jeg lagde for meget energi i det, hvis jeg skal være helt ærlig, når jeg tænker over det. Og for meget energi i deres følelser også når jeg ikke var sammen med dem. Sådan ej, hun har haft det hårdt der og hun har haft det hårdt der. Det ved jeg jo ikke et eller andet om, altså det kan være hun bare sagde noget der, og jeg så bare ligger for stor værdi i det bagefter. Øhm. Men jeg tror også det bare er en modningsproces, fordi når det er ens første ar-bejde og man er nyudklækket så vil man jo gøre det så godt som mulig. Og ligesom betyder det du skal bruge 10 timer derhjemme på at forberede dig til en kunde, så gør man det jo næsten, i starten. Nu der sidder det så meget på rygraden, at det. (pause) Ja det bare ligesom næsten, hvis jeg siger vi skal træne ben i dag, så har jeg aldrig rigtig en plan for hvordan vi skal træne ben på dagen, jeg hører altid hvordan har din dag, har du det godt i dag. ”Ja, arg, mit knæ driller” ”Fint, vi går lige op og tager to øvelser for at se for at se om det driller og eller laver vi om på det hele.”” (1080)

”I starten følte jeg, at jeg var en dårlig træner, hvis de ikke fik deres mål. Men det gik jo mere og mere op for mig, at det ikke var mig. Altså det var dem fordi, som sagt, jeg er sammen med dem en time og dagen eller om ugen om måneden” (1184)

””Jeg har sgu ikke tabt mig.” Og jeg tænkte bare sådan fuck. Fuck. Fuck. Fuck. Fuck. ”Men det er sgu også min egen skyld, jeg æder som et svin.” ”Ja. Altså, ja. Jeg tror også i starten, der var man sådan lidt umoden og sådan lidt meget pleasing i alt ens sprog, og nu siger jeg egentlig tingene som det er, så-dan lidt. ”Du æder for meget.” Det er næsten den eneste træning du gør, det er at spise, så nogle gange det gøres med et smil på læben, så folk kan se det sjove og tragikomiske i det, men det kom faktisk, da en kvindelig kunde sagde, at det var hendes egen skyld, det var ligesom der gik op for mig at ja. ”Jamen jeg træner jo kun med dig en gang i ugen.” ”Ja, det er sgu rigtig.” (1231)

”Det var der ligesom det gik op for mig, at det er sgu ikke rigtig i mine hæn-der. Jeg kan bruges til at hjælpe utrolig meget. (pause) Men hvis de ikke væl-ger at bruge det på den rigtige måde, kan jeg ikke rigtig hjælpe dem med det” (1250)

PT 2

(F) Har det altid været sådan?

(R) Sådan har det ikke altid været. I starten er man sådan lidt mere nervøs, for man vil gerne gøre det så godt som muligt, og der, der er da nogen kunder, hvor man tænker, eller jeg kan huske, at jeg tænkte: ”holy shit, det er dæleme

104

en svær kunde, hvordan tackler jeg lige den her”. Nervøs i starten af sin karri-ere (691)

PT 3

”Jeg tror meget det her i personlig træning, det er, rigtig meget erfaring. Hvis du ikke. Du kan ikke lære det fra skolen, at der er nogle klienter du skal sige nej til, for eksempel, du kan ikke lære på skolen, at der er nogen der ikke lyt-ter til dig, eller nogen der direkte lyver dig i ansigtet. Det lærer du ikke på skolen. Men det er noget man finder ud af gennem tiden, jeg havde på et tids-punkt, hvor i hun skulle tabe 20 kilo, og hun tog kun på, og jeg blev mega frustreret, og kunne slet ikke forstå, hvorfor fanden det ikke virkede det her, fordi at nu hvor, der var jeg altså forholdsvis nyuddannet og var lige blevet færdig med en kostvejleder uddannelse, så i teorien der burde det jeg havde anbefalet hende at spise, få hende til at tabe sig, men hun tabte sig ikke, hun tog på” (244)

”Og det er jo også sådan noget man lærer gennem tiden, at finde ud af, okay, men altså der er nogle der bare nogle, der har en anden opfattelse af det, end du selv har. Og jeg kan, jeg kan se det på mange nyudlærte, specielt dem, der har en eller anden høj uddannelse, men aldrig har haft med praktisk erfaring, de ved en helt masse teoretisk, men de aner ikke hvordan de skal få det ud praktisk, de aner ikke at folk ikke lytter til dem. I teorien hvis folk lytter til dem, så får de de her resultater, ja, men der er rigtig langt fra teori til praksis” (288)

”Og det har jeg lært gennem tiden her, at det, det er noget helt andet når man står med en klient for det er noget med formidling, det er noget med at moti-vere dem til at gøre de ting der skal til, det er ikke bare at give dem et pro-gram i hånden og sige hey, værsgo gå i gang med den her, nu så har du resul-tater om 10 uger. Arg. Der skal meget meget mere til. Meget mere mentalt. Det er i hvert fald noget man lære gennem tiden” (296)

(F) Så er det korrekt forstået at erfaring betyder utrolig meget?
(R) Ja, helt vildt, helt vildt, det er alfa omega (304)

”Men det er lidt tålmodighedsarbejde, rigtig meget. Det tror jeg der er mange igen, nyuddannede der ikke er klar over det her. Det, det er altså ikke bare en teori der bliver ført videre i praksis lynhurtigt det er virkelig, virkelig op af bakke nogle gange, og rigtig meget mentalt og motivationsmæssigt man skal ind og kigge på. Det lærer man kun af praktisk erfaring” (628)

”Nej altså, det ligger sådan lidt, det ligger sådan lidt, det er meget det der også rutiner arbejde, så når man først sådan har været i gang i nogle år, finder man også ud af hvad der virker, og hvad der ikke virker, og man ser nogle gentagende problemstillinger” (644)

”Den her strategi indenfor ikke. Så det er meget når, når man er i gang, så fin-der man ud af, okay, vedkommende gjorde sådan her, det havde jeg ikke lige regnet med vedkommende gjorde, men nu ved jeg så, fordi jeg har jo en an-den kunde der har gjort det samme, så skal jeg gøre sådan og sådan, for at få vedkommende til at flytte sig” (667)